<div role="main" class="main"> <section class="page-header"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-md-12"> <ul class="breadcrumb"> <li><a href="index.php">Ana Sayfa</a></li> <li class="active">Web Sitesi</li> </ul> </div> </div> <div class="row"> <div class="col-md-12"> <h1>Site Olu_turma</h1> </div> </div> </div> </section> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-md-7"> <h2 class="mt-lg">Dnyaya A1lan <strong>Pencereniz</strong></h2> <p class="lead"> Gnmz teknolojisinde neredeyse tm i_lemler internet zerinden yap1lmaktad1r. Bir ok insan firman1zdan nce Web Sitenizi grr. <br>Bu nedenle , potansiyel m_teriniz zerinde b1rakaca1n1z ilk izlenim ok nemlidir.<br>Art1k sadece internet sitesi aman1z tek ba_1na yeterli deilir.<br> A1t1n1z site dzgn kodlanm1_ ve ierii zengin olmal1d1r.<br> Siteniz ya_atmal1s1n1z ki aramalarda daha st s1ralarda listenesiniz.<br><br> <b>PROFESYONEL WEB S0TEN0Z0 HAZIRLAYALIM 799 TL </b> </p> </div> <div class="col-md-5 mt-lg"> <img class="img-responsive appear-animation" src="img/1a.png" alt="web siteniz" data-appear-animation="fadeInRight" > </div> </div> <div class="row"> <div class="col-md-12"> <h4 class="mb-lg">Temel Modller</h4> <div class="row"> <div class="col-md-4"> <div class="tabs tabs-vertical tabs-left tabs-navigation"> <ul class="nav nav-tabs col-sm-3"> <li class="active"> <a href="#tabsNavigation1" data-toggle="tab"><i class="fa fa-file"></i> Sayfa Modl</a> </li> <li> <a href="#tabsNavigation2" data-toggle="tab"><i class="fa fa-newspaper-o"></i> Haber Modl</a> </li> <li> <a href="#tabsNavigation3" data-toggle="tab"><i class="fa fa-picture-o"></i> Foto Galeri </a> </li> <li> <a href="#tabsNavigation4" data-toggle="tab"><i class="fa fa-search-plus"></i> Site 0i Arama</a> </li> <li> <a href="#tabsNavigation5" data-toggle="tab"><i class="fa fa-volume-control-phone"></i> 0leti_im</a> </li> <li> <a href="#tabsNavigation6" data-toggle="tab"><i class="fa fa-pencil-square-o"></i> Ziyareti Defteri</a> </li> <li> <a href="#tabsNavigation7" data-toggle="tab"><i class="fa fa-commenting"></i> Blog</a> </li> <li> <a href="#tabsNavigation8" data-toggle="tab"><i class="fa fa-desktop"></i> Hosting zellikleri</a> </li> </ul> </div> </div> <div class="col-md-8"> <div class="tab-pane tab-pane-navigation active" id="tabsNavigation1"> <h4>Sayfa Modl</h4> <ul class="square"> <li>Dilediiniz kadar sayfa kategorisi aabilirsiniz </li> <li>Her kategoriye dilediiniz kadar sayfa ekleyebilirsiniz.</li> <li>Sayfa Modlndeki alanlar <ul> <li><b>Sayfa Ad1:</b> Otomatik olarak SEO dostu uzant1s1z hale getirilir</li> <li><b>Sayfa Ba_l11:</b> Her sayfaya ayr1 ayr1 site ba_l11 atayabilirsiniz. Google en ok ba_l1a bakar</li> <li><b>Sayfa 0in Anahtar Kelime:</b> Her sayfaya ayr1 anahtar kelimeler ekleyebilirsiniz.</li> <li><b>Sayfa A1klama:</b>Google'da 1kacak (desciption) a1kalam alan1. Her sayfaya ayr1 a1klama yazabilirsiniz.</li> <li><b>S1ra : </b>Sayfalar1n gsterim s1ras1n1 belirleyebilirsiniz</li> <li><b>Ana Sayfa : </b>Dilediiniz sayfay1 ana sayfada "Seme Sayfalar" iinde gsterebilirsiniz</li> <li><b>Resim :</b> Her sayfaya bir kapak resmi ykleyebilirsiniz</li> <li><b>Resim2 : </b>Personel modll sitelerde , personel vesikal1k resmini buraya yklersiniz</li> <li><b>zet : </b>Blog modlnde listede 1kacak k1sa metin buraya yaz1l1r.</li> <li><b>0erik : </b>Sayfa ieriini buraya girersiniz. Dilerseniz bu alan resim, video , link ekleyebilirsiniz. <br>Yaz1 rengi , fontu vb. dzenlemeniz iin editr iindedir.</li> <li><b>Etiketler :</b>Sayfa etiketlerini buraya giresiniz</li> <li><b>nvan/Bran_ : </b>Personel modll sitelerde , personel nvan1n1 buraya girersiniz</li> <li><b>Dosya Eki : </b>Her sayfaya ayr1 ayr1 dosya ( PDF,Word,Excell,PowerPoint) ekleyebilirsiniz </li> <li><b>Dosya Eki Ad1 : </b>Eklediiniz dosyaya dilediiniz ad1 verebilirsiniz</li> <li><b>Sayfa iin foto galeri : </b>Sayfa Galerili modllerde , her sayfa iin ayr1 ayr1 galeri olu_turabilir, bunu sayfa iinde gsterebilirsiniz. <br> Dilerseniz ayn1 galeriyi birden fazla sayfaya atayabilirsiniz.</li> <li><b>zel Alan:</b>Dilerseniz ihtiyac1n1za gre yeni alanlar eklenebilir ( Fiyat, Link vb)</li> </ul> </li> </ul> </div> <div class="tab-pane tab-pane-navigation" id="tabsNavigation2"> <h4>Haber Modl</h4> <ul class="square"> <li>Firman1z ya da sektrnzle iligli haberleri girebilirsiniz. </li> <li>Dilediiniz kadar haber ekleyebilirsiniz.</li> <li>Son 2-3 haber ana sayfada gsterilir.</li> <li>Tm haberler ayr1ca listelenir, ar_ivlenir.</li> <li>Haber Modlndeki alanlar <ul> <li>Ba_l1k: Otomatik olarak SEO dostu uzant1l1 hale getirilir</li> <li>K1sa Haber : Listede 1kacak k1sa metin buraya yaz1l1r.</li> <li>Haber : Haber ieriini buraya girersiniz. Dilerseniz bu alan resim, video , link ekleyebilirsiniz.</li> <li>Resim : Her habere bir kapak resmi ykleyebilirsiniz</li> <li>Tarih : Habere tarih verebilirsiniz</li> </ul> </li> </ul> </div> <div class="tab-pane tab-pane-navigation" id="tabsNavigation3"> <h4>Foto Galeri</h4> <ul class="square"> <li>Dilediiniz kadar kategori aabilirsiniz. </li> <li>Her kategoriye dilediiniz kadar fotoraf ekleyebilirsiniz.</li> <li>Fotoraflar, yklenirken otomatik olarak boyutland1r1l1r.</li> <li>Ana Sayfa Slayt modlne ykledikleriniz , galeride gsterilmez.</li> <li>Her fotorafa <ul> <li>Ad1n1 yazabilirsiniz</li> <li>A1klama yazabilirsiniz</li> <li>zerine link ekleyebilirsiniz.</li> <li>S1ra numaras1 verebilirsiniz</li> <li>Not: Link sadece Ana Sayfa Slayt ve Markalar / al1_ma Ortaklar1 resimlerinde gsterilir</li> </ul> <li>Her bir sayfa iin ayr1 ayr1 foto galeri olu_turabilirsiniz.</li> <li>Bir foto galeriyi birden ok sayfada gsterebilirsiniz.</li> </li> </ul> </div> <div class="tab-pane tab-pane-navigation" id="tabsNavigation4"> <h4>Site 0i Arama Modl</h4> <li>Ziyaretiler aramay1 direk sizin sitenizde yapabilirler</li> <li>Site ieriinde ( Sayfalar, Haberler, Makaleler , rnler iinde) geen anahtar kelimeler kategorize edilerek listelenir. </li> </div> <div class="tab-pane tab-pane-navigation" id="tabsNavigation5"> <h4>0leti_im Modl</h4> <ul class="square"> <li>Firman1z1n ileti_im bilgileri gsterilir. </li> <li>Ziyaretilerin size ula_abilecekleri ileti_im formu vard1r.</li> <li>0_yerinizi GoogleMaps zerinde gsteren haritan1z yer al1r</li> <li>0leti_im Bilgilerinizde gsterilenler <ul> <li>Adres</li> <li>Telefon</li> <li>Fax</li> <li>GSM</li> <li>Eposta</li> <li>Yetkili</li> </ul> <li>Sosyal Medya profillerinize linkler verilir.</li> </li> </ul> </div> <div class="tab-pane tab-pane-navigation" id="tabsNavigation6"> <h4>Ziyareti Defteri</h4> <ul class="square"> <li>Sitenizi ziyaret edenlerin gr_lerini yazabilecei blm. </li> <li>Defterinize yaz1ld11nda eposta ile bilgilendirilirsiniz.</li> <li>Yaz1lanlar , onay1n1zla yay1na girer.</li> <li>Defterinize yaz1lacak alanlar <ul> <li>Ad Soyad</li> <li>Telefon</li> <li>Eposta</li> <li>Konu</li> <li>Mesaj</li> </ul> <li>Baz1 sitelerde , deftere yaz1lanlardan bir ka tanesi rastgele ana sayfada gsterilir.</li> </li> </ul> </div> <div class="tab-pane tab-pane-navigation" id="tabsNavigation7"> <h4>Blog Modl</h4> <ul class="square"> <li>Sayfalar1n1z, haberleriniz blog halinde listelenir. </li> <li>Her sayfada 4-6 sayfa listelenir </li> <li>Sayfalar kategori ba_l11yla listelendii iin arama motorlar1nda daha ok listelenirsniz.</li> <li>rnek <a target="_blank" href="http://ankarahosting.com/kategori_18_1_web-tasarim">Blog</a></li> <li>Listede gsterilenler <ul> <li>Sayfa ad1</li> <li>Sayfa resmin ( yoksa genel resim gsterilir)</li> <li>Tarihi</li> <li>Yorum say1s1</li> <li>Etiketler</li> <li>Dosya eki</li> <li>zet</li> </ul> </li> </ul> </div> <div class="tab-pane tab-pane-navigation" id="tabsNavigation8"> <h4>Hosting zellikleri</h4> <ul class="square"> <li>Alan ad1 tescil (firmaadi.com) </li> <li>10 Eposta Hesab1 </li> <li>500 MB Alan</li> <li>Direct Admin Paneli <a target="_blank" href="pg_31_hosting-paneli.html">Panel</a></li> <li>2 GB ayl1k trafik </li> <li><a target="_blank" href="http://www.ankarahosting.com/eposta/">Web Mail </a></li> <li>Tatil mesajlar1 </li> <li>Detayl1 istatistik</li> <li>Google tan1t1mlar1 </li> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="row"> <div class="col-md-12"> <div class="tabs tabs-bottom tabs-center tabs-simple"> <ul class="nav nav-tabs"> <li class="active"> <a href="#tabsNavigationSimple1" data-toggle="tab">Yorum Modl</a> </li> <li> <a href="#tabsNavigationSimple2" data-toggle="tab">Etiket Modl</a> </li> <li> <a href="#tabsNavigationSimple3" data-toggle="tab">Sosyal Medya Modlleri</a> </li> </ul> <div class="tab-content"> <div class="tab-pane active" id="tabsNavigationSimple1"> <div class="center"> <h4>Yorum Modl</h4> <p>Her sayfaya ayr1 ayr1 yorum yaz1labilir. <br>Yorum yaz1ld11nda e-posta ile bilgilendirilirsiniz. </p> <p>Yorumlar onay1n1zla yay1na girip ilgili sayfada gsterilir.</p> </div> </div> <div class="tab-pane" id="tabsNavigationSimple2"> <div class="center"> <h4>Etiket (Tag) Modl</h4> Farkl1 kategorideki sayfalar1, etiket ile ili_kilendirebilirsiniz. <a target="_blank" href="http://ankarahosting.com/tag_Portal">rnek </a> <br>Bir sayfaya birden ok etiket yazabilirsiniz.<br> Etiket kelimeleri yeni uzant1lar olu_turaca1 iin arama motorlar1nda daha ok listelenirsiniz. </div> </div> <div class="tab-pane" id="tabsNavigationSimple3"> <div class="center"> <h4>Sosyal Medya Modl</h4> <b>Facebook</b> Payla_1mlar1n1z , beenenler , beenen say1s1<br> <b>Twitter </b> Payla_1mlar1n1z, takipi say1n1z<br> <b>Google +</b> Takipileriniz<br> <b>Instagram</b> Payla_1mlar1n1z <br> <b>Flickr </b> Payla_1mlar1n1z <br> <b>Pinterest</b> Payla_1mlar1n1z <br> <b>You Tube</b> Sayfa Linkiniz<br> <b>Linkedin </b> Sayfa Linkiniz </div> </div> <div class="tab-pane" id="tabsNavigationSimple4"> <div class="center"> <h4>Colors</h4> <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur pellentesque neque eget diam posuere porta. Quisque ut nulla at nunc <a href="#">vehicula</a> lacinia.</p> <p>Lorem ipsum dolor sit amet. Quisque ut nulla at nunc <a href="#">vehicula</a> lacinia. Proin adipiscing porta tellus, ut feugiat nibh adipiscing sit amet. In eu justo a felis faucibus ornare vel id metus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In eu libero ligula. Fusce eget metus lorem, ac viverra leo. Nullam convallis, arcu vel pellentesque sodales, nisi est varius diam, ac ultrices sem ante quis sem. Proin ultricies volutpat sapien, nec scelerisque ligula mollis lobortis.</p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="row"> <div class="col-md-12"> <hr class="tall"> <h2 class="mt-lg"> <strong> Ekstra Modller </strong> ( Ek crete Tabii)</h2> </div> </div> <div class="row"> <div class="col-md-12"> <div class="tabs tabs-bottom tabs-center tabs-simple"> <ul class="nav nav-tabs"> <li class="active"> <a href="#tabsNavigationSimpleIcons1" data-toggle="tab"> <span class="featured-boxes featured-boxes-style-6 p-none m-none"> <span class="featured-box featured-box-primary featured-box-effect-6 p-none m-none"> <span class="box-content p-none m-none"> <i class="icon-featured fa fa-user"></i> </span> </span> </span> <p class="mb-none pb-none">Dil Fark1</p> </a> </li> <li> <a href="#tabsNavigationSimpleIcons2" data-toggle="tab"> <span class="featured-boxes featured-boxes-style-6 p-none m-none"> <span class="featured-box featured-box-primary featured-box-effect-6 p-none m-none"> <span class="box-content p-none m-none"> <i class="icon-featured fa fa-wrench"></i> </span> </span> </span> <p class="mb-none pb-none">rn Modl</p> </a> </li> <li> <a href="#tabsNavigationSimpleIcons3" data-toggle="tab"> <span class="featured-boxes featured-boxes-style-6 p-none m-none"> <span class="featured-box featured-box-primary featured-box-effect-6 p-none m-none"> <span class="box-content p-none m-none"> <i class="icon-featured fa fa-user"></i> </span> </span> </span> <p class="mb-none pb-none">Personel Modl</p> </a> </li> <li> <a href="#tabsNavigationSimpleIcons4" data-toggle="tab"> <span class="featured-boxes featured-boxes-style-6 p-none m-none"> <span class="featured-box featured-box-primary featured-box-effect-6 p-none m-none"> <span class="box-content p-none m-none"> <i class="icon-featured fa fa-video-camera"></i> </span> </span> </span> <p class="mb-none pb-none">Video Modl</p> </a> </li> </ul> <div class="tab-content"> <div class="tab-pane active" id="tabsNavigationSimpleIcons1"> <div class="center"> <h4>Dil Fark1</h4> <p> <strong>Sitenizi birden ok dilde yay1nlamak isterseniz</strong> <br> <strong>Ek dil iin dil ba_1na 200 TL (eviriler hari) demeniz yeterlidir</strong> <br>Sitenizin farkl1 dillerde yay1nlamak isterseniz, ana sitenin bir kopyas1n1 1kart1yoruz.Ayn1 siteden bir tane daha olu_turuyoruz. Ba_l1klar1 ve ierii dei_tiriyoruz.<br> Dil seeneinin kendi ynetim paneli vard1r. Siteniz arama motorunda 2 kat fazla listelenir. <br>Dilerseniz 50 TL ek cretle ek dili farkl1 bir isimle yay1nlayabilirsiniz. <a target="_blank" href="http://gnkenergy.com/">rnek</a><br>Dilerseniz "/English" gibi bir adreste yay1nlar1z <a target="_blank" href="http://english.aspat.com.tr/">rnek</a> </p> </div> </div> <div class="tab-pane" id="tabsNavigationSimpleIcons2"> <div> <h4>rn Modl</h4> <p> <strong>Sayfa modl ile gsteremeyeceiniz kadar ok ve e_iti rn olan firmalar iin neriyoruz.<br>Bu modl iin 150 TL ek cret demeniz yeterlidir. </strong> <ul class="square"> <li>Dilediiniz kadar kategorisi aabilirsiniz </li> <li>Her kategoriye dilediiniz kadar rn ekleyebilirsiniz.</li> <li>Her rne dilediiniz kadar resim ekleyebilirsiniz.</li> <li>Her rnn kendi resim galerisi vard1r.</li> <li>rn Modlndeki alanlar <ul> <li><strong>Kategori</strong></li> <li>Kategori Ad1: Otomatik olarak SEO dostu uzant1l1 hale getirilir</li> <li>Kategori S1ras1 : Kategorilerin mende gsterim s1ras1n1 belirleyebilirsiniz</li> <li>Anahtar Kelimeler : Her kategori iin ayr1 ayr1 anahtar kelimeler girebilirsiniz.</li> <li>Kategori A1kama : Kategori ieriini girersiniz. Dilerseniz bu alan resim, video , link ekleyebilirsiniz.</li> <li>Dosya Eki : Her kategoriye ayr1 resim ekleyebilirsiniz </li> <li><strong>rn</strong></li> <li>rn Ad1: Otomatik olarak SEO dostu uzant1l1 hale getirilir</li> <li>Kategori Se : rn dilediiniz kategoriye balayabilirsiniz, kategori dei_tirebilirsiniz</li> <li>Fiyat : rn fiyat1n1 yazabilirsiniz</li> <li>Kategori S1ras1 : rnlerin listede gsterim s1ras1n1 belirleyebilirsiniz</li> <li>Ana Sayfa : Dilediiniz rn ana sayfada "ne 1kan rnler" iinde gsterebilirsiniz</li> <li>zet : Listede 1kacak k1sa metin buraya yaz1l1r.</li> <li>0erik : rn ieriini buraya girersiniz. Dilerseniz bu alan resim, video , link ekleyebilirsiniz.</li> <li>Dosya Eki : Her rne ayr1 ayr1 dosya ( PDF,Word,Excell,PowerPoint) ekleyebilirsiniz </li> <li>Dosya Eki Ad1 : Eklediiniz dosyaya dilediiniz ad1 verebilirsiniz</li> <li><strong>rn Resimleri</strong></li> <li>Resim : rn ekledikten sonra her rne dilediiniz kadar resim ekleyebilirsiniz</li> <li>Her rnn kendi resim galerisi vard1r.</li> </ul> </li> </ul> </p></div> </div> <div class="tab-pane" id="tabsNavigationSimpleIcons3"> <div class="left"> <h4>Personel Modl</h4> <p> <strong>Sayfa modl ile gsteremeyeceiniz kadar ok personeli olan firmalar iin neriyoruz.<br>Bu modl iin 100 TL ek cret demeniz yeterlidir. </strong> <ul class="square"> <li>Dilediiniz kadar ki_i ekleyebilirsiniz </li> <li>Her pPersonelin kendi resim galerisini olu_turabilirsiniz.</li> <li>Personel Modlndeki alanlar <ul> <li>Ba_l1k: Otomatik olarak SEO dostu uzant1l1 hale getirilir</li> <li>S1ra : Sayfalar1n gsterim s1ras1n1 belirleyebilirsiniz</li> <li>Anahtar Kelime : Her kay1da ayr1 ayr1 anahtar kelimeler girebilirsiniz</li> <li>A1klama :Her kay1da , Google iin ayr1 a1klama (description) girebilirsiniz. </li> <li>Ana Sayfa : Dilediiniz sayfay1 ana sayfada "Seme Sayfalar" iinde gsterebilirsiniz</li> <li>Resim : Listede gsterilecek resmi burayaykleyebilirsiniz</li> <li>Resim2 : Personel vesikal1k resmini buraya yklersiniz</li> <li>zet : Blog modlnde listede 1kacak k1sa metin buraya yaz1l1r.</li> <li>0erik : Sayfa ieriini buraya girersiniz. Dilerseniz bu alan resim, video , link ekleyebilirsiniz.</li> <li>Etiketler :Sayfa etiketlerini buraya giresiniz</li> <li>nvan/Bran_ : Personel nvan1n1 buraya girersiniz</li> <li>Dosya Eki : Personelin CVsini buraya ekleyebilirsiniz </li> <li>Dosya Eki Ad1 : Eklediiniz dosyaya dilediiniz ad1 verebilirsiniz</li> <li>Personel iin foto galeri : Sayfa Galerili modllerde , her sayfa iin ayr1 ayr1 galeri olu_turabilir, bunu sayfa iinde gsterebilirsiniz. <br> Dilerseniz ayn1 galeriyi birden fazla sayfaya atayabilirsiniz.</li> </ul> </li> </ul> </p> </div> </div> <div class="tab-pane" id="tabsNavigationSimpleIcons4"> <div class="center"> <h4>Video Modl</h4> <p> <strong>You Tube</strong> video payla_1m sitesine yklediiniz videolar1n1z1 sitenizde gsterebilirsiniz . <a target="_blank" href="http://english.aspat.com.tr/mdl_video.html">rnek</a> <br>Bu modl iin 100 TL ek cret demeniz yeterlidir. </p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>